anasayfa         

 

        Eğitici Bilgisayar Formatör Öğretmen Sınavı Soruları (2006-Derlenmiştir)

 

1.      Excel’de =S_SAYI_ÜRET()*(3-1)+1 Formülü sonucu aşağıdakilerde hangisi olamaz?

a) 1
b) 1,58475
c) 3
d) 2,368236

 

2.      Excel'de
=EĞER(A1>84;5;EĞER(A1>69;4;(A1>54;3; EĞER(A1>44;2; EĞER(A1>24;1; 0))))) Formülünün sonucu 5 ise A1 Hücresindeki değer aşağıdakilerden hangisi olamaz?


a) 84
b) 92
c) 100
d) 103

 

3.      Bir Excel hücresine tıklandığında sabit diskte bulunan bir dosyaya erişim hangi komutla sağlanır?

a) BUL
b) KÖPRÜ
c) AÇ
d) ADRES

 

4.      Excel'de =AŞAĞIYUVARLA(77,2243;2) Formülün sonucu hangisidir?

a) 77,2
b) 77,21
c) 77,23
d) 77,22

 

5.      Bir Excel Formülü çalışma sayfasında bulunmayan bir alan adına başvuru yaptığında hücre ne gibi bir hata verir?

a) #SAYI/0!
b) #AD?
c) #YOK!
d) #BAŞV!

 

6.      Excel'de bir formülün başvurduğu sütünü mutlak kılmak için hücre adının başına hangi işaret konur?

a) $
b) #
c) %
d) !

 

7.      Excel'in belirli bir tarihin seri numarasını veren formülü hangisidir?

a) ŞİMDİ
b) TARİHSAYISI
c) TARİH
d) ZAMAN

 

8.      Excel'de SAYIÇEVİR("üçyüzelli") Formülü hangi sayıyı verir?

a) 350
b) #DEĞER!
c) #SAYI!
d) üçyüzelli

 

9.      Excel'de =KAREKÖK(-758) Formülü hangi hatayı verir?

a) #DEĞER!
b) #YOK!
c) #BAŞV!
d) #SAYI

 

10.  Bir excel sayfasında istenilen hücreye gitmek için hangi fonksiyon tuşuna basılmalıdır?

a) F3
b) F4
c) F5
d) F6

 

11.  Aşağıdakilerden hangisi Word'ün sayfa yapısı ekranında yapılabilir?

a) Web sayfası olarak kaydet
b) Özel Yapıştır
c) Sayfa dikey Hizalanması
d) Üstbilgi / Altbilgi

 

12.  Son açılan belgeler Word'ün hangi menüsünde listelenir?

a) Dosya
b) Düzen
c) görünüm
d) Ekle

 

13.  Aşağıdaki kısa yollardan hangisi Word'de kullanılmaz?

a) Ctrl+A
b) Ctrl+G
c) Ctrl+D (?)
d) Ctrl+L

 

14.  Aşağıdaki seçeneklerden hangisi düzen menüsünden bulunmaz?

a) Office panosu
b) Görev Bölmesi
c) Özel yapıştır
d) Git

 

15.  Word'de mevcut olup da Excel'de bulunmayan menü hangisidir?

a) Tablo
b) Pencere
c) Araçlar
d) Ekle

 

16.  Word Belgesinde istenilen bir sayfa, bölüm ve satıra gitmek için hangi kısa yol tuşu kullanılır?

a) Ctrl+G
b) Ctrl+Shift+G
c) Ctrl+Alt+G
d) Ctrl+Shift+S

 

17.  Yazıcının Çıkışını Etkilenmeden görünüş olarak büyüklük ve küçüklüğü nereden ayarlanır?

a) Tablo / Otomatik Sığdır
b) Dosya / Baskı Önizleme
c) Görünüm / Biçimlendirme
d) Görünüm / Yakınlaştır

 

18.  Word Programının Araç Çubukları Hangi Menüden Açılıp-Kapatılır?

a) Dosya
b) Görünüm
c) Düzen
d) Araçlar

 

19.  Word Ekranındaki Dikey Cetvel Nereden Kapatılır?
a) Biçim / Cetvel
b) Dosya / Sayfa Yapısı
c) Biçim / Çerçeveler
d) Araçlar / Seçenekler

 20-Word’de Çetvelin Görünebilmesi İçin Sayfanın Hangi Görünümde Olması gerekir?

    a) Normal
    b) Web Düzeni
    c) Sayfa Düzeni
    d) Anahat

21.  Bir Word Belgesine Otomatik Sayfa Numarası Eklemek İçin Hangi Menü Seçenekleri Kullanmalıdır?

a) Ekel / Sayfa Numaraları
b) Biçim / Madde İşaretleri ve Numaralandırma
c) Dosya / Sayfa Yapısı
d) Tablo / Ekle

22.  Word Belgesine Üstbilgi Ekleme İşlemi Hangi Menüden Yapılır?

a) Dosya
b) Görünüm
c) Ekle
d) Biçim

23.  Word'de Klavyeden Yazılmayan Bazı Yazı (kalp simgesi var) Hangi Menü Seçeneklerinden Eklenir?

a) Biçim / Yazı Tipi
b) Ekle / Otomatik Metin
c) Ekle / Diyagram
d) Ekle / Simge

24.  Word Belgesine Köprü Eklemenin Kısayol Tuşu Hangisidir?

a) Ctrl+H
b) Ctrl+Alt+K
c) Ctrl+K
d) Ctrl+Shift+K

25.  Word'de hazırlanan Belgenin Dili Nereden Hazırlanır?

a) Araçlar / Dil

b) Biçim / Yazı Tipi
c) Araçlar / Seçenekler
d) Dosya / Sürümler

26.  Aşağıdaki Seçeneklerden Hangisi Word'ün Biçim Menüsünde Bulunur?

a) Sürümler
b) Sekmeler
c) Sözcük Sayımı
d) Anahat

 

27.  Word'ün Araçlar / Seçenekler Ekranında Aşağıdakilerden Hangisi Yapılamaz?

a) Belgeye Açma Parolası Belirleme
b) Varsayılan Dosya Biçimini Belirleme
c) Belgeyi Koruma
d) Belgeyi Hazırlayan Kullanıcı Bilgilerini Belirleme

28-Word'de Belgenin Kağıt boyutu nereden Ayarlanır?

a) Dosya / Sayfa Yapısı
b) Araçlar / Seçenekler
c) Dosya / Baskı Önizleme
d) Araçlar / Özelleştir

29-Aşağıdakilerden hangisi Word'ün Araçlar / Mektuplar ve Postalar Menüsünden Yapılamaz?

a) Adres Mektup Birleştirme
b) Tarih Satırını Biçimini Belirleme
c) Zarf Boyutunu Belirleme
d) Belgiyi Posta Alıcısına Gönderme

30.  Aşağıdakilerden hangisi Word'de Biçim/Kenarlıklar ve Gölgelendirme menüsünden yapılamaz?

a) Sayfaya Kenarlık Koyma
b) Yazıyı Ortalama
c) Tablolar ve Kenarlıklar Araç Çubuğunu Gösterme
d) Sayfaya Yatay Çizgi Koyma

 

31.  Aşağıdakilerden ahngisi hiçbir zaman anakarta bütünleşik olarak bulunmaz?

a) Ses kartı
b) Rom bellek
c) Sabit disk
d) Ekran kartı

 

 

32.  Bir tüplü ekranda iki fosfor noktası arasındaki uzaklığa ne ad verilir?

a) CRT
b) LCD
c) Dot Pitch
d) Çözünürlük

33-Anakartların 1995 yıllında İntel tarafından bir standart altına alınarak konektörlerin tümleşik ve her zaman aynı şekilde olacak hale getirilmesi sonucu oluşturulan standarta ne denir?

a) Çipset standartı
b) IEEE 1394
c) İntel 945 GL
d) ATX form factor

34.  Aşağıdakilerden hangisi merkezi işlem biriminin ünitelerinden biridir?

a) ALU
b) Bellek Ünitesi
c) Giriş Aygıtları
d) Çıkış Aygıtları

35-Aşağıdakilerden hangisi bir belek çeşidi değildir?

a) Cache
b) PROMPT
c) SRAM
d) DIMM

36- Ekran kartları için özel olarak tasarlanmış veri yolu hangisidir?

a) PCI
b) ISA
c) AMR
d) AGP

37- Genel olarak dizüstü bilgisayarlarda kullanılan eternet kartı vs. takılabilen veri yolu çeşidi Aşağıdakilerden hangisidir?

a) Firewire
b) Mini PCI
c) PCI-X
d) PCMCIA

38- Aşağıdakilerden hangisi bir CD çeşidi değildir?

a) Video CD
b) CD-RW
c) Open CD
d) Audio CD

39- Hangisi bir giriş birimidir?

a) Tarayıcı
b) Yazıcı
c) Ekran
d) Mikrofonsuz kulaklık

 

40-Aşağıdakilerden hangisi anakarta bulunan bir veri yolu çeşidi değildir?

a) ISA
b) PCI
c) AGP
d) ISP

41- Donanım ile işletim sistemi arasında bir arayüz görevi gören yazılım hangisidir?

a) ISDN
b) BIOS
c) TCP/IP
d) DOS

42- Bir ekran kartı hangi veri yoluna takılmaz?

a) AGP
b) PCI
c) ISA
d) AMR

43- Bir bilgisayar anakart üzerinde hem SD Ram hemde DDR Ram konektörü bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


a) Bir 256 Mblik SD Ram birde 512 MBlik DDR Ram aynı anda takılabilir
b) Hem DDR Ram Hemde SD Ram çeşidi aynı anda takılabilir
c) Bir 256 Mblik bir de 512 MBlik SD Ram aynı anda takılabilir
d) Bir 256 Mblik DDR Ram birde 512 MBlik SD Ram aynı anda takılabilir

44 - P4 işlemcili bir bilgisayar kaç çeşit cache bellek içerir?

a) 1
b) 2
c) 3
d) 4

45- Aşağıdakilerden hangilerin harddisklerin ankarta bağlannabilmeleri için bir standart yada port değildir?

a) ATA
b) SCSI
c) IDE
d) ISA

 

46- Kasanın arkasında bulunan fare, klavye, yazıcı ve tarayıcı gibi bileşenlerin bağlandığı girişlere ne ad verilir?

a) Barkod
b) Port
c) Plotter
d) Modem

 

47- I-SLOT
II-ANAKART
III-HARİCİ MODEM
Yukardakilerden hangileri bilgisayar kasası içinde bulunur?

a) I ve II
b) II ve III
c) I ve III
d) I, II ve III

48- Aşağıdakilerden hangisi bilgi depolama birimidir?

a) Hardisk

b) Kasa
c) Monitör
d) Anakart

49- Aşağıdakilerden hangisi setup ayarlarına girme tuşlarından biri değildir?

a) Del
b) F2
c) F10
d) Shift

50-Network sistemlerinde kullanılan ve terminaller ile ana bilgisayarlar arasında iletişimi sağlayan karta ne ad verilir?

a) TV Kartı
b) Ses kartı
c) Eternet kartı
d) Ekran kartı

51-Excel'de yukarıdaki verilere göre =EĞER(A1>=20;EĞER(B1<70;"Hava güzel";"Hava Nemli");"Hava soğuk") formülü nasıl bir sonuç verir?

a) Hava güzel
b) Hava Soğuk
c) Hava Nemli
d) 0

52-Excel'de yukarıdaki verilere göre
=EĞER(EMETİNDEĞİLSE(A1);TOPLA(A1:A5);"TOPLAM") Formülü hangi sonucu veirir?


a) Boş metin
b) 15
c) 0
d) TOPLAM

 

53-Excel'de yukarıda verilen değerlere göre =MİNA(A1:A5) formülü ne gibi bir sonuç verir?


a) YANLIŞ
b) 1
c) 0,1
d) 0

54-Excel'de yukarıdaki verilere göre
=EĞERSAY(B1:B5;EMETİNSE(B1)) formülü hangi sonucu verir?


a) 0
b) 1
c) 2
d) 4

55-Excel'in otomatik tamamla özelliği nereden iptal edilir?

a) Düzen / Ototmatik Tamamlama
b) Araçlar / Seçenekler / Düzen
c) Biçim / Eklentiler
d) Araçlar / Eklentiler

56-Excel'de bulunduğumuz satırın bir üstüne satır eklemek için ne yapılabilir?

a) Ekle / Satır
b) Biçim / Satır Ekle
c) biçim / Satır
d) Tablo / Ekle /Üste satır

57-Excel bulunupta Word'de bulunmayan menü hangisidir?

a) Ekle
b) Düzen
c) Biçim
d) Veri

58-Excel' de hazırlanan bir çalışma sayfasının tümünün bir A4 kağıdına sığacak şekilde çıktısının alınması nasıl sağlanır?

a) Görünüm / Tam Ekran
b) Dosya / Baskı Önizleme / Sığdır
c) Dosya / Sayfa Yapısı / Sayfa / Sığdır
d) Görünüm / Sayfa Sonu İzleme

59-Bir Excel dosyasını kaydetmek için hangisi yapılamaz?

a) Ctrl+S

b) Ctrl+K

c) Dosya / Kaydet

d) Düğmesini Tıklayarak

60-Önceden kayıtlı bir Excel dosyasına açma parolası koymak için hangi adımlar izlenmelidir?

a) Araçlar / Açma Parolası
b) Dosya / Kaydet / Açma Parolası
c) Dosya / Farklı Kaydet / Açma Parolası
d) Araçlar / Seçenekler / Güvenlik / Açma Parolası

61-Bir okuldaki öğrencilerin notlarının Öğrenci No, Ders Kodu ve Notu şeklinde girildiği bir tabloda BİL-444 Kodlu dersi alan öğrencilerinin toplam notunun o dersten en yüksek nota oranını bulmayı sağlayan SQL İfadesi nedir?

a) select sum(notu)/max(notu) from ogrders where derskodu="BİL-444"
b) select count(notu)/max(notu) from ogrders where derskodu="BİL-444"
c) select avg(notu)/max(notu) from ogrders where derskodu="BİL-444"
d) select sum(notu)/count(notu) from ogrders where derskodu="BİL-444"

62-Personel bilgilerinin tutulduğu bir tabloya en fazla 60 karakterlik değişken uzunluktaki adres alanı eklemek için herekli SQL satırı aşağıdakilerden hangisidir?

a) alter personel drop adres
b) update personel add adres varchar(60)
c) alter personel add adres varchar(60)
d) update personel drop adres

63-SQL kulanılarak personel tablosuna 39226106852 T.C kimlik numarası nasıl eklenir?

a) Insert into personel (39226106852) values (tckimlik)
b) Insert into personel (tckimlik) values (39226106852)
c) Insert into personel add (39226106852) values (tckimlik)
d) Insert into personel add (tckimlik) values (39226106852)

64-Müşteri kimlik bilgilerinin olduğu bir tabloda Çankırı'lı müşterileri adına göre Z'den A'ya ve soyadına göre A'dan Z'ye doğru sıralamamızı sağlayan SQL satırı hangisidir?

a) select*from musteri where ilkodu=18 order by adi DESC, soyadı DESC
b) select*from musteri where ilkodu=18 order by adi ASC, soyadı DESC
c) select*from musteri where ilkodu=18 order by adi ASC, soyadı ASC
d) select*from musteri where ilkodu=18 order by adi DESC, soyadı ASC

65-öğrenci bilgilerin tutulduğu bir tabloda öğrencilerin bağlı olduğu illerden benzersiz olanların kodlarını büyükten küçüğe doğru sıralamayı sağlayan SQL sorgusu nedir?

a) select ilkodu from ogrenci order by ilkodu DESC
b) select distinct ilkodu from ogrenci order by ilkodu ASC
c) select distinct ilkodu from ogrenci order by ilkodu DESC
d) select ilkodu from ogrenci order by ilkodu ASC

66-Oracle'da aynı tür iki veritabanı arasında veri alışverişini sağlayan nesneye ne ad verilir?

a) Foregen key
b) Database link
c) Constraint
d) Unique key

67-Oracle veritabanında otomatik olarak unigue sayı üretmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

a) Revoke
b) Role
c) Sequence
d) Synonym

68-Oracle veritabanında View oluşturmak için hangi komut kullanılır?

a) Create View...
b) Alter View...
c) Drop View...
d) Grant View...

69-Oracle veritabanında aşağıdaki hangi iki komut sorguda şart belirtmek için kullanılır?

a) Create-Where
b) Having-OrderBy
c) Where-Having
d) Where-Alter

70-Oracle veritabanında yapılan ekleme, silme ve günceleme işlemleri sonunda değişikliğin kalıcı olması için uygulanan komut aşağıdakilerden hangisidir?

a) Commit
b) Roliback
c) Revoke
d) Synonym

71-microsoft access'te birden bir çok tabloyu birbiriyle ilişkilendirmek amacıyla kullanılan ilişkiler seçeneği hangi menü altında bulunur?

a) Dosya
b) Görünüm
c) Ekle
d) Araçlar

72-microsoft Access'te tablolardaki bilgileri düzenleyen bir sayfa dizaynı oluşturarak kağıda dökmek için aşağıdakilerden hangisi oluşturulmalıdır?

a) Sorgu
b) Form
c) Rapor
d) Modül

73-Microsoft access'te düğmesi tablodaki kayıtlar üzerinde hangi işlevi gerçekleştirir?

a) Tablodaki kayıtları sıralatmada
b) Tablodaki kayıtları seçime göre süzme
c) Tablodaki kayıtları silme
d) Tabloya yeni kayıt ekleme

74-Microsoft Access'te hazırlanan bir tabloya bilgi girişi yapılırken, ilgili alanda başlangıçta görüntülenmesi istenenlerin tanımlandığı bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

a) Varsayılan değer
b) Geçerlik metni
c) Geçerlik kuralı
d) Gerekli

75-Aşağıdakilerden hangisi Microsoft Access veri tabanında bulunmaz?

a) Modüller
b) Sorgular
c) Makrolar
d) Köprüler

76-Powerpoint slaytlarındaki satır aralığı hangi menüde belirlenir?

a) Düzen
b) Biçim
c) Araçlar
d) Görünüm

77-Aşağıdakilerden hangisi PowerPoint'in ekle menüsünden eklenemez?

a) Slayt
b) Diyagram
c) Denklem
d) Sunu

78-PowerPoint'in görev bölmesinde aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılamaz?

a) Slayt Geçişi
b) Yardım
c) Nesnenin Eylem Ayarı
d) Slayt Düzeni

79-Bir PowerPoint sunusundaki yazılmış yazıların tiplerini başka bir yazı tipine dönüştürmek için hangi menü seçenekleri kullanılmalıdır?

a) Araçlar / Araştır
b) Biçim / Yazı Tipini Değiştir
c) Biçim / Yazı Tipi
d) Biçim / BÜYÜK/Küçük Harf Değiştir

80-Aşağıdakilerden hangisi PowerPoint'te hizalama kısa yollarından değildir?

a) Ctrl+N
b) Ctrl+E
c) Ctrl+L
d) Ctrl+R

81-PowerPoint'in Araçlar / Seçenekler ekranında hangisi yapılabilir?

a) Web sayfası önizlemesi
b) Sunumun renkli veya siyah beyaz olmasınıbelirleme
c) Durum çubuğunun gösterilmesi ve gizlenmesi
d) Slayt düzenini belirleme

82-aşağıdakilerden hangisi PowerPoint'in slayt Gösterisi / Gösteriyi Ayarla ekranından yapılamaz?

a) Sunu sonunda siyah slaytla bitmesini belirleme
b) Gösteri türü belirleme
c) Gösterilecek slaytları belirleme
d) Slaytların ilerleme şeklini belirleme

83-powerPoint'te kayıtlı makroları görmek için hangi tuşlara basılmalıdır?

a) Alt+F11
b) Alt+Shift+F11
c) Ctrl+O
d) Alt+F8

84-PowerPoint'te hangi işlem slayt silmek için kullanılamaz?

a) slayt sıralayıcısından iken Delete'ye basmak
b) Sıralayıcıdan slayta sağ tıklayıp Slayt Sili seçmek
c) slaytın içinde iken Del'e basmak
d) Düzen / Slayt Sil seçeneklerini seçmek

85-PowerPoint'te son yapılan işlemi geri almak için aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?

a) Ctrl+Y

b) Ctrl+Z
c) Düzen / Geri Al
d) [geri-al düğmesi] Düğmesi


 

86-PowerPoint'te seçili nesneyi çoğaltmak için hangi tuş kombinasyonu kullanılır?

a) Ctrl+V
b) Alt+Tıklama
c) Ctrl+H
b) Ctrl+Shift+D

87-PowerPoint'te slayt gösterisini başlatmak için hangi tuşa basılmalıdır?

a) F1
b) F5
c) F12
d) F2

88-Slayt başlangıç numarası PowerPoint'te nereden belirlenir?

a) Dosya / Özellikler
b) Araçlar / Seçenekler
c) Dosya / Sayfa Yapısı
d) Araçlar / Özelleştir

89-PowerPoint sunusuna yeni boş bir slayt eklemek için aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?

a) Ekle / Slayt Çoğalt
b) Ctrl+M
c) Ekle / Yeni Slayt
d) Slayt sıralayıcısının boş bir yerine sağ tıklayıp / Yeni Slayt

90-PowerPoint sunusuna konuşma kaydetmek için hangi seçenekler kullanılır?

a) Düzen / Konuşma kaydet
b) Biçim / Konuşma kaydet
c) Araçlar / Konuşma kaydet
d) Slayt Gösterisi / Konuşma kaydet

91-LAN ağlarını birbirine bağlayan OSI'nin ikinci katmanında çalışarak çok yüksek hızlarda iletim sağlayan ve MAC adreslerine göre filitreleme yaparak network trafiğini düzenleyen cihaza ne ad verilir?

a) Bridge
b) Router
c) Gateway
d) Repeater

92-aşağıdakilerden hangisi bir web tarayıcısı (browser) değildir?

a) MSN Explorer
b) Macromedia Dreamweaver
c) Netscape Navigator
d) İnternet Explorer

93-Microsoft Outlook'ta önemsiz e-posta ile ilgili işlemler hangi ana menüde yapılır?

a) Dosya
b) Git
c) Araçlar
d) Eylemler

94-microsoft Outlook'ta geçerli e-posta iletisini yanıtlamak için hangi kısa yol tuşu kullanılır?

a) Ctrl+Q
b) Ctrl+U
c) Ctrl+R
d) Ctrl+D

95-Internet üzerinden başka bir makinaya uzaktan bağlanmak için geliştirilen TCP/IP protokolune ne ad verilir?

a) SMTP
b) IRC
c) Usenet
d) Telnet

96-Internet Explorer'da metin boyutu özellikleri hangi menüde bulunur?

a) Düzen
b) Araçlar
c) Görünüm
d) Dosya

97-Otomatik tamamlama ayarlarının yapıldığı Internet Seçenekleri alt menüsü aşağıdakilerden hangisidir?

a) Genel
b) İçerik
c) Programlar
d) Bağlantılar

98-Ticari amaç taşımayan dernek, vakıf gibi kuruluşları ifade eden internet adreslerinin uzantısı nedir?

a) org
b) net
c) edu
d) mil

99-Aşağıdakilerden hangisi Internet Explorer'da standart düğmeler çubuğunda bulunmaz?

a) Dur

b) Git

c) Geçmiş

d) Yenile

100-Elektronik postaları, servis sağlayıcı bilgisayarlardan aktaran protokol aşağıdakilerden hangisidir?

a) FTP
b) HTTP
c) POP
d) TCP / IP

 Öğretmenin Pusulası - Öğretmenin Günlüğü Forumları

 
 
 anasayfa